Öka patientsäkerhet nu !

 

Öka patientsäkerheten vid skönhetsingrepp – Skärp lagstiftningen nu!

I Sverige saknas det i dagsläget mer eller mindre reglering för estetiska behandlingar. Per Hedén, docent i plastikkirurgi och grundare av Akademikliniken säger att: ”Det är till och med lättare att öppna en skönhetsklinik än att få tillstånd att öppna ett café.”
Vi vill skapa uppmärksamhet kring denna problematik och få Socialstyrelsen och Regeringen att fatta ett beslut i frågan. Vi kräver att utövare av estetiska behandlingar ska kvalitetssäkras.  Vi vill öka patientsäkerheten och står därför bakom en skärpning av lagstiftningen!

 

Svenska Hudvårdskliniken stödjer de nya lagförslag som Socialstyrelsens särskilt tillsatta utredare presenterat

 

Några av de förslag som framkommit är att den som vill utföra estetiska behandlingar måste ha ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Det föreslås även en 18-årsgräns, den som behandlas måste vara myndig. Vidare önskas regler om patientens rätt till information där krav på betänketid före ingreppet samt skriftligt samtycke upprättas.

Enligt förslaget ska Socialstyrelsen utfärda ett särskilt tillstånd till den som avser att utföra estetiska behandlingar. Den som får tillstånd att utföra de estetiska behandlingarna ska jämställas med hälso- och sjukvårdspersonal och får därmed samma ansvar och skyldigheter. Detta gäller oavsett formell utbildning. Om patienten drabbas av skador till följd av genomgången estetisk behandling ska denne ha möjlighet till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen överensstämmande med den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Ett skönhetsingrepp innebär alltid en risk. Således är det oerhört viktigt att branschen är reglerad för att säkra hög kvalitet och patientsäkerhet!

 

Share This