Pigmentfläckar behandlas med kemisk peeling

Pigmentfläckar

Idag är pigmenterad hud ett vanligt problem. Pigmentfläckar syns som bruna eller mörka fläckar i huden. Det kan röra sig om en eller flera enskilda fläckar eller mer generellt utbredd fläckighet  som ger ett intryck av ojämn hud.

Vanligast är dessa pigmentfläckar uppstår på grund av för mycket sol i förhållande till vad huden tål. Det kan också bero på hormonförändringar som orsakats av graviditet, p-piller eller andra mediciner. Det förekommer även hos yngre och medelåders kvinnor utan att man kan fastställa att de har uppstått på grund av dessa faktorer. Många uppfattar dessa förändringar som ett ”fläckigt” utseende. I vilken utsträckning hudförändringarna uppkommer beror på vanor och ärftliga anlag.

Melasma

Melasma  är ett ofarligt tillstånd i form av ökad pigmentering i ansiktet, vanligtvis med symmetrisk utbredning  vid framförallt ögonbryn, tinningar, kindben och haka. Pigmenteringen framträder tydligare vid solning. Fläckarna har med kroppens hormonbalans att göra och kan ibland drabba gravida, eller kvinnor som äter P-piller. De uppkommer enbart hos vissa kvinnor som är särskilt benägna för att få denna typ av hudreaktion. Sedan de lågdoserade P-pillren kom är det inte längre så vanligt att melasma uppstår. Fläckarna framkallas inte då kvinnor med klimakteriella besvär behandlas med östrogenpreparat.

Pigmentfläckar av hormonell karaktär ska behandlas med kemisk peeling i kombination med medicinska hudvårdsprodukter.

Share This