TATUERINGSBORTTAGNING

Tatueringsborttagning med Tatt2away-metoden

 

Tatt2away är den senaste metoden för tatueringsborttagning. Tidigare har de enda alternativen varit kirurgi eller laser, som inte alltid visat sig vara så framgångsrik med tanke på att lasern många gånger har svårt att helt få bort ljusa färger såsom även neonfärger.

Vår metod är ”färgblind” och det innebär att det inte spelar någon roll vilka färger som är inblandade. Du genomgår en serie behandlingar, där antalet är beroende på storlek och hur ifylld/skuggad tatueringen är. En individuell bedömning över hur många behandlingar just Du kan tänkas behöva för att få bort Din tatuering, görs vid konsultationen. Vanligtvis rör det sig om tre-fem behandlingar.
Behandlingen innebär att man tar bort färgen ur kroppen, genom att man gör en ”omvänd tatuering”. Det känns ungefär på samma sätt som när man tatuerar sig, dvs är mindre smärtsamt än lasern. Lasern utsätter vävnaderna för flera hundra grader, vilket i värsta fall har lett till brännskador med tillhörande fantomsmärtor. Det riskerar Du inte med den här tekniken.
I små cirklar om cirka 5 millimeter i diameter injicerar man en mjölksyreprodukt, som blir en transportör av färgen upp till hudytan. Färgen torkar man sedan med enkelhet bort med en kompress. Mellan de små skorporna som bildas har man lämnat orörd hud som man behandlar vid senare tillfällen, ofta är det 7-12 veckor mellan behandlingarna. Intervallet beror på den individuella läkningsprocessen, när de nya friska hudcellerna vuxit fram och inflammationen lagt sig. Varje litet hudområde behandlar man bara en gång.

Tatt2away kom till Sverige från USA under 2013 och är godkänt i båda länderna. Det finns inga invändningar gällande innehållet i den patenterade vätskan. Tatt2away är ett hälsosammare alternativ till laserborttagningen genom att man plockar bort färgen med dess metaller ur kroppen. Med lasern skjuter man istället sönder färgpigmenten och metallerna blir på det viset till viss del kvar i kroppens olika reningsorgan. Detta ser bland annat kemikalieinspektionen allvarligt på. Idag vet man inte säkert vilka följder man kan få av att ha kvar metallerna i kroppen, eftersom detta är ett eftersatt forskningsområde. Vissa läkare i Europa menar dock att det i framtiden kommer innebära ett stort medicinskt hälsoproblem. Man har konstaterat att vissa färger är både allergena och cancerogena.

 

Share This